خانه‌ام آتش گرفته‌است آتشی جانسوز

حادثه‌ی امروز باغ جوزا و آتش‌سوزی گسترده در یکی از بکرترین مناطق طبیعی شهرستان و بهره‌کشی منفعت طلبانه‌ی فردی که آب را برای رسیدن به مقاصد مالی گل‌آلود دیده‌است، پیش و بیش از هر چیز عمدی بودن این فاجعه را به ذهن متبادر می‌کند؛ که جای دارد مسئولین قضایی و دستگاه اطلاعاتی شهرستان سرنخ موجود را به جد پیگیری کرده تا اگر عمدی در کار بوده خاطیان و جانیان این بی‌شرمی را به سزای اعمال خود رسانده و از تکرار چنین تخریب‌هایی پیش‌گیری کند.

حتی اگر عمد و نیت شومی در پس این فاجعه‌ی زیست محیطی نبوده باشد، رخ‌داد این حادثه چیزی نیست جز نتایج گریز ناپذیر دست‌درازی به طبیعت و باز شدن پای عده‌ای بیگانه با اصول رفتاری در مناطق طبیعی که برای وقت‌گذرانی عیاشانه با موتور به قلب ریه‌های تنفسی شهر هجوم می‌برند.
حتی در این‌صورت و غیر عمدی بودن آتش‌سوزی، دادن آدرس غلط به مردم و کتمان دلیل رخ‌داد چیزی نیست جز همکاری با مخربین و دامن زدن به نابودی روزافزون این امانت گران‌بها.

در این میان سهم تقصیر مسئولینی که چشم بر وظایف خود بسته‌اند و حکم قضایی تخریب رمپ غیر قانونی ایجاد شده بر روی پله‌گربه‌ای را همچنان معطل گذاشته‌اند کمتر از عاملین این تخریب نیست، چرا که اگر این راه موتور رو را مسدود کرده‌بودند تنها افراد بومی و مالکان دلسوز وارد منطقه می‌شدند و همچون هزاران سال عمر این جنگل بی‌بدیل، از سلامت و حریم آن با جان و دل صیانت و مراقبت می‌کردند.

لازم به ذکر است، افراد و گروه‌های دوست‌دار محیط زیست هرگز تسلیم این دست تهمت‌ها و جوسازی ها نشده و همانگونه که همواره وظایف خود را تا به امروز در برابر میراث طبیعی پیرامون چه در آتش‌سوزی های کوه‌تودج و کوه‌های شمالی رونیز و سایر آتش‌سوزی‌ها و چه در احیاء بافت گیاهی و حراست از گونه‌های جانوری یا مقابله با دست‌درازی به طبیعت انجام داده‌اند، از امروز به بعد نیز این مسیر را مجدانه‌تر از پیش ادامه خواهند داد.
خوشبختانه کارنامه‌ی دوست‌داران طبیعت آنقدر شفاف و ثابت‌شده است که مردم فریب این تهدیدات و تهمت‌ها را آن هم از سوی معدودی سودجو و منفعت طلب نخورند.

در پایان مؤکدا موارد زیر را از مسئولین امر خواستاریم

۱) شناسایی، معرفی و مجازات عاملین آتش‌سوزی‌های اخیر بویژه آتش‌سوزی باغ جوزا و دنبال کردن سرنخ موجود در ویدیوی منتشر شده

۲) تخریب هرچه سریع‌تر رمپ غیر قانونی ایجاد شده بر روی پله‌گربه‌ای و تمکین به حکم قضایی معطل مانده مربوطه

۳) تجهیز ادارات منابع طبیعی و محیط زیست به لوازم اطفء حریق بویژه دستگاه دمنده

۴) آموزش همگانی مقابله با تخریب محیط زیست و قوانین ذیل اصل ۵۰ قانون اساسی

۵) ایجاد گروه‌های مردمی واکنش سریع جهت به حد اقل رساندن آسیب در حوادث احتمالی

۶) شناسایی دوست‌داران طبیعت در هر منطقه و بهره‌گیری از تلاش و ظرفیت آنها بخصوص در اطلاع رسانی حوادث و ارتباط با مالکان هر منطقه

پیروز و سربلند باشید

جواد آموزگار
سوم آذر ۱۳۹۹


بیانیه هیأت کوهنوردی شهرستان استهبان

کمی اندیشه کنیم،
آب اگر آلوده، دشت اگر بی آهو،
آسمان بی گنجشک و درختان اگر از زمزمه گشتند تهی،
چه جوابی داریم، کودکی را که به خود خواهد گفت: حق ما را خوردند، سهم ما را بردند.
آرزویم این است بنگرم جلوه پرواز پرستو ها را، بشنوم باز هم آواز قناری ها را.
این بیابان روزی جنگلی بود انبوه، آسمان آبی بود، اینک اما آسمان تاریک است و تنفس دشوار.
عمر ما کوتاه است کمی اندیشه کنیم.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

هیات کوهنوردی شهرستان استهبان در راستای حفاظت از محیط زیست و حیاط وحش آتش سوزی های عمدی باغ جوزا جهت راه‌گشایی کوه بش را بشدت محکوم می نماید. لذا زمان آن رسیده است که مسئولین و متولیان این امر از خواب غفلت بیدار شده و تراژدی تاسف بار این گونه تخریب ها ، حصار کشی ها و آسیب های جدی و روزافزون به محیط زیست جهت استفاده شخصی و منفعت طلبانه برخی از افراد را متوقف کرده و بیاد داشته باشند که این محیط زیست و آب خاک و کوهها امانتی است در دستان ما برای آیندگان.

امید است با استعانت از خداوند متعال همه با هم در حفظ این آب و خاک کوشا باشیم.